Takstblad pr 1/7-2024

Hermed følger de aktuelle priser fra Hesselballe Vandværk
Alle priser er angivet i danske kroner, DKK

Tilslutningsafgifter

ex. moms

inkl. moms

Ikke landbrug

5000,00

6250,00

Landbrug

7000,00

8750,00

Ejendomme uden for vandværkets eksisterende ledningsnet skal udover tilslutningsafgiften selv afholde alle omkostninger ved etablering af rørfremføring.

Tilslutningsafgifter

ex. moms

inkl. moms

Vandforbrug pr. m3

12,88

16,10

Afgift ledningsført vand pr. m3

6,37

7,96

Målerleje pr. kvartal

150,00

187,50

Fast afgift pr. kvartal

718,75

898,44

Tilslutningsafgifter

ex. moms

inkl. moms

Lukning

100,00

125,00

Genåbning

300,00

375,00

Genåbning finder først sted, når det skyldige beløb er betalt, tilligemed gebyr for genåbning